Zastave občine Litija

Izdelujemo občinske zastave občine Litija

V našem podjetju se ukvarjamo z izdelavo občinskih zastav. Pri tisku vedno upoštevamo veljavni občinski odlok, ki določa geometrijska, likovna in barvna pravila zastave in njenih elementov. Vse zastave imajo zarobljene robove za večjo obstojnost, ponavadi imajo zašit žep za namestitev na drog, seveda pa po želji zašijemo tudi karabine ali trakove.

Zastava Litija

Zasnova zastave Litija je modra z belim središčnim poljem v katerem so na sredini atributi občinskega grba, rumena vaška situla z brodarjem v rečnem čolnu. Zastava občine Litija je pravokotne oblike, razmerje višine in dolžine V : D je 1: 2,5. Zastavina ruta je horizontalno ali vertikalno razdeljena na tri pravokotna barvna polja, od katerih sta prvo in tretje (zadnje) polje v modri barvi, srednje polje pa v beli barvi. V sredini belega polja je podoba vaške situle razdeljene z kolenom reke Save in brodarjem v rečnem čolnu. Grbovni atributi zavzemajo 1/3 belega barvnega polja.

Zastava ima vertikalno in horizontalno različico.

Izdelavo zastav v občini Litija so nam zaupali:

  • Občina Litija
  • Prostovoljno gasilsko društvo Litija
  • Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija
  • Osnovna šola Gradec
  • Osnovna šola Litija
  • Knjižnica Litija
  • Zdravstveni dom Litija

Comments are closed.