Zastave občine Kobarid

Izdelujemo občinske zastave občine Kobarid

V našem podjetju se ukvarjamo z izdelavo občinskih zastav. Pri tisku vedno upoštevamo veljavni občinski odlok, ki določa geometrijska, likovna in barvna pravila zastave in njenih elementov. Vse zastave imajo zarobljene robove za večjo obstojnost, ponavadi imajo zašit žep za namestitev na drog, seveda pa po želji zašijemo tudi karabine ali trakove.

Zastava Kobarid

Zastava občine Kobarid je modre barve in pravokotne oblike: razmerje višine »V« proti dolžini »L« je 1:2,5. Njena ruta je razdeljena vertikalno na dva, po višini enaka, po dolžini pa neenaka dela, razdeljuje ju bela proga, katere širina ne sme presegati dveh odstotkov celotne zastavine dolžine. V sredini prvega kvadratnega dela zastavine rute lebdi v modrem polju atribut občinskega grba, torej bel cvet planike s petimi lističi, postavljen tako, da si njih vršički, glede na horizontalo sledijo: 1–2–2. Atribut ne sme biti nižji od dveh tretjin višine barvnega polja in ne višji od osem desetin iste zastavine višine. Preostali del zastavine rute je v enaki modri barvi.

Zastava ima vertikalno in horizontalno različico.

Izdelavo zastav v občini Kobarid so nam zaupali:

  • Občina Kobarid
  • Osnovna šola Simona Gregorčiča Kobarid
  • Kobariški muzej
  • Knjižnica Cirila Kosmača

Comments are closed.