Zastave občine Gornji Petrovci

Izdelujemo občinske zastave občine Gornji Petrovci

V našem podjetju se ukvarjamo z izdelavo občinskih zastav. Pri tisku vedno upoštevamo veljavni občinski odlok, ki določa geometrijska, likovna in barvna pravila zastave in njenih elementov. Vse zastave imajo zarobljene robove za večjo obstojnost, ponavadi imajo zašit žep za namestitev na drog, seveda pa po želji zašijemo tudi karabine ali trakove.

Zastava Gornji Petrovci

Modro-bela ruta zastave občine Gornji Petrovci je krojena v razmerju, višine “V” proti dolžini “L” ena proti dve celi in pet desetin, oziroma “V” : “L” = 1
: 2,5. Zastava je krojena v kombinaciji horizontalnih in vertikalnih barvnih polj tako, da je njena ruta v zamisli deljena vertikalno na tri dele, od katerih sta prvo in tretje med seboj enaki, drugo oziroma srednje polje je kvadratno. Prvo in tretje barvno polje sta deljeni tretjinsko horizontalno na belo-modro-belo barvo s tem, da se modri progi zlivata v modrino drugega (srednjega) kvadrata; le-ta nosi glavni atribut občinskega grba, belo vidro (mustelidae – lutra, lutra) z rdečimi kremplji na nogah ter z rumeno ribo v gobcu. Podoba atributa ne sme biti daljša od 9/10 (devet desetin) osnovnice srednjega kvadrata (“V”) in ne krajša od 7/10 (sedem desetin) iste stranice.

Zastava ima vertikalno in horizontalno različico.

Izdelavo zastav v občini Gornji Petrovci so nam zaupali:

  • Občina Gornji Petrovci
  • Župnija Gornji Petrovci

Comments are closed.