Zastave občine Dolenjske Toplice

Izdelujemo občinske zastave občine Dolenjske Toplice

V našem podjetju se ukvarjamo z izdelavo občinskih zastav. Pri tisku vedno upoštevamo veljavni občinski odlok, ki določa geometrijska, likovna in barvna pravila zastave in njenih elementov. Vse zastave imajo zarobljene robove za večjo obstojnost, ponavadi imajo zašit žep za namestitev na drog, seveda pa po želji zašijemo tudi karabine ali trakove.

Zastava Dolenjske Toplice

Zastava občine Dolenjske Toplice je pravokotne oblike, razmerje njene višine »V« proti dolžini »L« je pri horizontalnem obešanju 1:2,5, oziroma pri vertikalnem obešanju 2,5:1. Zastava je horizontalno deljena na dva barvna polja, od katerih je svetlo modro postavljeno spodaj, svetlo zeleno pa zgoraj, v razmerju svetlo modra : svetlo zelena = 1:2, z atributom postavljenim pri horizontalni obliki v prvo levo tretjino zastavine rute, tako da je dno atributa postavljeno v zgornjo četrtino svetlo modrega polja. Pri horizontalni obliki je atribut postavljen v sredino zastavine rute, tako da je dno atributa postavljeno v zgornjo osmino svetlo modrega polja. Atribut pri horizontalnem obešanju ne sme biti nižji od 4/10 višine zastavine rute in ne višji od 6/10 višine zastavine rute. Atribut pri vertikalnem obešanju ne sme biti nižji od 4/10 dolžine zastavine rute in ne višji od 6/10 dolžine zastavine rute. Atribut je v zastavi obrobljen z zlato barvo.

Zastava ima vertikalno in horizontalno različico.

Izdelavo zastav v občini Dolenjske Toplice so nam zaupali:

  • Občina Dolenjske Toplice
  • Hotel Kristal, Terme Dolenjske Toplice
  • Osnovna šola Dolenjske Toplice

Comments are closed.