Zastave občine Dobje

Izdelujemo občinske zastave občine Dobje

V našem podjetju se ukvarjamo z izdelavo občinskih zastav. Pri tisku vedno upoštevamo veljavni občinski odlok, ki določa geometrijska, likovna in barvna pravila zastave in njenih elementov. Vse zastave imajo zarobljene robove za večjo obstojnost, ponavadi imajo zašit žep za namestitev na drog, seveda pa po želji zašijemo tudi karabine ali trakove.

Zastava Dobje

Zeleno-bela zastava občine Dobje je krojena v razmerju višine “V“ proti njeni dolžini “L“ ena proti dve celi in pet desetin, oziroma “V“: “L“ =1: 2,5.
Zastavina ruta je zelena z dvema vertikalno postavljenima belima poljema, od katerih prvo belo polje pokriva drugo šestino zastavine rute, drugo belo polje pa pokriva peto šestino rute; sredino srednjega, zelenega, kvadratnega polja
krasi celotni atribut iz občinskega grba: na rdečem želodu beli pojoči slavček, objet v rumena hrastova lista z žarečim soncem zgoraj. Višina celotnega atributa ne sme biti nižja od 70% (sedemdeset odstotkov) višine zastavine rute in ne sme presegati 90% (devetdeset odstotkov) imenovane rute.

Zastava ima vertikalno in horizontalno različico.

Izdelavo zastav v občini Dobje so nam zaupali:

  • Občina Dobje
  • Osnovna šola Dobje

Comments are closed.