Zastave občine Cerknica

Izdelujemo občinske zastave občine Cerknica

V našem podjetju se ukvarjamo z izdelavo občinskih zastav. Pri tisku vedno upoštevamo veljavni občinski odlok, ki določa geometrijska, likovna in barvna pravila zastave in njenih elementov. Vse zastave imajo zarobljene robove za večjo obstojnost, ponavadi imajo zašit žep za namestitev na drog, seveda pa po želji zašijemo tudi karabine ali trakove.

Zastava Cerknica

Zastava je pravokotne oblike, razmerje višine »V« proti dolžini »L« je 1:2,5, s tem, da je njena ruta horizontalno razdeljena na dve po dimenzijah enaki barvni progi, prva je v modri, druga v zeleni barvi. Na sredini zastavne rute stoji grb, katerega višina polja je enaka polovični višini zastavne rute. Grb predstavlja abstrakten znak na belem polju ščitaste oblike z ravnim vrhom in polkrožnim dom. Polje je obrobljeno s črno črto. Prvine grba poskušajo na abstraktni ravni ponazoriti značilnosti naravne krajine občine Cerknica, ki jo v veliki meri odlikuje neokrnjena narava z značilnimi kraškimi pojavi – v prvi vrsti presihajočim Cerkniškim jezerom.
Bujna zelena vegetacija travnikov in gozdov se prepleta z elementom vode na vsakem koraku – od tod tudi prepoznavni elementi grba: prepletajo se črte v zeleni in modri barvi. Na dnu polja grba dve zeleni zaobljeno lomljeni črti predstavljata: a) presihajoče jezero s svojimi ponori in jamami, b) travnike, ki jih del leta prekriva jezerska voda, in pa c) zrcalno podobo drevesa, ki raste ob vodi. Vse to so tipične prvine jezerske krajine. Nad tem modra ležeča črta ponazarja vodo – jezero in simbolizira mir in tišino.

Osrednji motiv grba je zelena črta, ki v sredini zraste v list, oziroma drevo in predstavlja bogato vegetacijo. Ponazarja notranjske gozdove in travnike in simbolizira rast. Nad tem je druga modra, ukrivljena črta, ki ponazarja kroženje, oziroma pretok vode in tudi pretok pozitivne energije. Na vrhu se v loku polkrožno boči zelena črta in predstavlja hribe v širšem zaledju Cerkniškega jezera. Kot spodnja, modra, se tudi ta črta krivi in odpira navzgor ter tako izžareva pretok energije. Obe dinamični črti predstavljata
uravnoteženo nasprotje spodnjima, statičnima.

Vse črte segajo do zunanjih robov polja. Grb je glede na vertikalno os popolnoma zrcalen.

Zastava ima vertikalno in horizontalno različico.

Izdelavo zastav v občini Cerknica so nam zaupali:

  • Občina Cerknica
  • Javno podjetje Komunala Cerknica
  • Vrtec Martin Krpan Cerknica

Comments are closed.