Zastave občine Borovnica

Izdelujemo občinske zastave občine Borovnica

V našem podjetju se ukvarjamo z izdelavo občinskih zastav. Pri tisku vedno upoštevamo veljavni občinski odlok, ki določa geometrijska, likovna in barvna pravila zastave in njenih elementov. Vse zastave imajo zarobljene robove za večjo obstojnost, ponavadi imajo zašit žep za namestitev na drog, seveda pa po želji zašijemo tudi karabine ali trakove.

Zastava Borovnica

Zastava je pravokotne oblike, razmerje njene višine »v« proti njeni dolžini »l« je ena proti dve celi in pet desetin, oziroma (1: 2,5). Kroj modre zastavine rute tvorita njen temeljni kvadrat ob drogu, ki ga od preostalega dela rute razdeljuje bela proga v širini ene dvaintridesetinke (1/32) dolžine celotne rute. Po horizontalni simetrali temeljnega kvadrata, je položen atribut iz občinskega grba, ki ga predstavlja bela podoba šestih enonadstropnih kolon nekdanjega borovniškega viadukta. Velikost podobe viadukta opredeljuje njegova dolžina, ki sovpada z dolžino stranice temeljnega kvadrata zastavine rute.

Zastava ima vertikalno in horizontalno različico.

Izdelavo zastav v občini Borovnica so nam zaupali:

  • Osnovna šola dr. Ivana Korošca
  • Krajevna knjižnica dr. M. Borštnik
  • Športno društvo Borovnica
  • Občina Borovnica

Comments are closed.