Zastave občine Bistrica ob Sotli

Izdelujemo občinske zastave občine Bistrica ob Sotli

V našem podjetju se ukvarjamo z izdelavo občinskih zastav. Pri tisku vedno upoštevamo veljavni občinski odlok, ki določa geometrijska, likovna in barvna pravila zastave in njenih elementov. Vse zastave imajo zarobljene robove za večjo obstojnost, ponavadi imajo zašit žep za namestitev na drog, seveda pa po želji zašijemo tudi karabine ali trakove.

Zastava Bistrica ob Sotli

Modro polje z grbom v sredini se zaključuje spodaj s petimi rumenimi kvadratki, ki s šestimi modrimi vmesnimi trakovi simbolizirajo enajst vasi v občini.

Čeprav ima grb v obliki ščita belo polje, se to ne šteje kot grbovna barva, ostaneta nam torej modra in rumena. Rumena je najtoplejša med vsemi barvami, polna je življenja in poleta, hkrati je barva zemlje. Modra pa je od vseh barv najgloblja in simbolizira pot v neskončnost. Modra barva z rumeno (oker) sta dva nasprotna pola, dva svetova, zemlja in nebo, telesnost in duhovnost, ki se prepletata v popolno življenje. Pri grbu (in zastavi) je torej skozi barve in grbovne atribute (krona, ptica) vseskozi poudarjen pomen obeh dimenzij, ki prinašata popolno življenje in blagor.

Izdelavo zastav v občini Bistrica ob Sotli so nam zaupali:

  • Občina Bistrica ob Sotli
  • Osnovna šola Bistrica ob Sotli

Comments are closed.