Zastave občine Apače

Izdelujemo občinske zastave občine Apače

V našem podjetju se ukvarjamo z izdelavo občinskih zastav. Pri tisku vedno upoštevamo veljavni občinski odlok, ki določa geometrijska, likovna in barvna pravila zastave in njenih elementov. Vse zastave imajo zarobljene robove za večjo obstojnost, ponavadi imajo zašit žep za namestitev na drog, seveda pa po želji zašijemo tudi karabine ali trakove.

Zastava Apače

Zastava je pravokotne oblike, razmerje njene višine »V« proti njeni dolžini »L« je ena proti dve celi in pet desetin oz. »V« : »L« = 1:2,5. Zastavina ruta je zeleno modra. V prvi tretjini se nahaja grb Občine Apače. Grb je v obliki ščita, kateri varuje Občino Apače. Na gornji tretjini ščita je minsko kolo, pod njim pa na zeleni podlagi, ki ponazarja Apaško dolino, modri valovi. Mlinsko kolo ponazarja enajst mlinski kanal Apaške doline. Modri valovi spominjajo na takrat polne potoke vode, ki so zvesto poganjali mlinska kolesa in mleli žito, pridelano na Apaških poljih.

Zastava ima vertikalno in horizontalno različico.

Izdelavo zastav v občini Apače so nam zaupali:

  • Občina Apače
  • Osnovna šola Apače
  • Socialno varstveni zavod Apače
  • Nogometni klub Apače

Comments are closed.