Zastave Mestne občine Velenje

Izdelujemo občinske zastave Mestne občine Velenje

V našem podjetju se ukvarjamo z izdelavo občinskih zastav. Pri tisku vedno upoštevamo veljavni občinski odlok, ki določa geometrijska, likovna in barvna pravila zastave in njenih elementov. Vse zastave imajo zarobljene robove za večjo obstojnost, ponavadi imajo zašit žep za namestitev na drog, seveda pa po želji zašijemo tudi karabine ali trakove.

Zastava Velenje

Zastava Mestne občine Velenje je glede na način obešanja po vertikali razdeljena na dve enaki polji in vsebuje grb mesta, ki je pozicioniran v vertikalno os zastave. Grb je po obliki zrelogotski ščit, je grafično ločen od zelenega dela zastave z rumeno obrobo in simbolno prikazuje povezanost starega z novim, kar je grafično prikazano z obzidjem gradu v spodnjem delu grba in preko njega vidno silhueto svetle stolpnice v osrednjem 

delu grba. V grbu uporabljene heraldične barve so poleg črne obrobe zelena, rumena in bela kot simbolne barve mladosti in optimizma. Osnovna zastavna ruta ima razmerje dimenzij 2:5 (1:2,5).

Zastava ima vertikalno in horizontalno različico.

Izdelavo zastav v Mestni občini Velenje so nam zaupali:

 • Mestna občina Velenje
 • Vrtec Velenje
 • Osnovna šola Gorica Velenje
 • Osnovna šola Gustava Šiliha Velenje
 • Šolski center Velenje
 • Osnovna šola Antona Aškerca Velenje
 • Glasbena šola Velenje
 • Ljudska univerza Velenje
 • Gimnazija Velenje
 • Knjižnica Velenje
 • Okrajno sodišče v Velenju
 • Muzej Velenje

Comments are closed.