Zastave Mestne občine Maribor

Izdelujemo občinske zastave Mestne občine Maribor

V našem podjetju se ukvarjamo z izdelavo občinskih zastav. Pri tisku vedno upoštevamo veljavni občinski odlok, ki določa geometrijska, likovna in barvna pravila zastave in njenih elementov. Vse zastave imajo zarobljene robove za večjo obstojnost, ponavadi imajo zašit žep za namestitev na drog, seveda pa po želji zašijemo tudi karabine ali trakove.

Zastava Mestne občine Maribor

Zastava Mestne občine Maribor ima dve vodoravni barvni progi in grb Mestne občine Maribor v središču, ki je z zgornjo polovico na belem polju, s spodnjo polovico pa na rdečem. Višina grba je 3/5 širine zastave in ima obliko ščita. Na rdečem polju ščita raste iz dna srebrno klesano obzidje, ki ima na sredini vhodni stolp, katerega odprta obokana vrata imajo dvignjeno zlato zaporno rešetko. Nad vrati sta dve pravokotni lini in nad njima nadzidek s sedlasto streho z dvema zlatima glavičema. Desno in levo se drži obzidja po en srebrni stolp, ki ima v prvem nadstropju eno polkrožno okno in stranski prizidek z eno pravokotno lino ter sedlasto streho z zlatim glavičem. Nad polkrožnim oknom je nadzidek z dvema pravokotnima linama, ki ima sedlasto streho z dvema zlatima glavičema. Med stolpoma lebdi srebrn, na glavo obrnjen, golob z razprtimi krili.

V vodoravni izvedbi zastave je zgornje polje belo in spodnje rdeče. V navpični izvedbi zastave je levo polje belo in desno rdeče. Grb je tako v vodoravni kot v navpični izvedbi zastave vedno obrnjen tako, da je golob zgoraj.

Zastava ima vertikalno in horizontalno različico.

Izdelavo zastav v Mestni občini Maribor so nam zaupali:

 • Mestna občina Maribor
 • Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor
 • Univerza v Mariboru fakulteta za kemijo in Kemijsko Tehnogijo
 • Fakulteta za strojništvo Univerze v Mariboru
 • Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru
 • Umetnostna galerija Maribor
 • Univerzitetni športni center Leona Štuklja
 • Osnovna šola Franca Rozmana-Staneta Maribor
 • Osnovna šola Janka Padežnika Maribor
 • Waldorfska šola Maribor
 • Slovensko narodno gledališče Maribor
 • Vrtec Borisa Pečeta Maribor

Comments are closed.