Zastave Mestne občine Ljubljana

Izdelujemo občinske zastave Mestne občine Ljubljana

V našem podjetju se ukvarjamo z izdelavo občinskih zastav. Pri tisku vedno upoštevamo veljavni občinski odlok, ki določa geometrijska, likovna in barvna pravila zastave in njenih elementov. Vse zastave imajo zarobljene robove za večjo obstojnost, ponavadi imajo zašit žep za namestitev na drog, seveda pa po želji zašijemo tudi karabine ali trakove.

Zastava Ljubljana

Zastava Mestne občine Ljubljana je pravokotne oblike, razmerje širina proti dolžini je 1:2,5. Zastavna ruta je razdeljena na dve, po dimenzijah enaki barvni polji: prvo (od zgoraj navzdol) je v beli in drugo v zeleni barvi. Na sredini zastavne rute stoji grb, katerega višina ščita je enaka polovični višini zastavne rute; njegov ščit spaja obe barvni polji, vsakega do njegove horizontalne polovice. Grb je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike. Dno rdečega ščita pokriva zeleni trohrib, na katerem stoji tristrano srebrno obzidje, ki ga zgoraj zaključuje zidni venec s sedmimi cinami; sredina obzidja ima polkrožni vhod s privzdignjeno zlato zaporno rešetko, stranski steni pa nosita po eno, zgoraj polkrožno okno; dve vidni steni srebrnega stolpa nad obzidjem nosita zgoraj po eno črno pravokotno okno, nadkrito z zidnim vencem s petimi cinami; na njih čepi zeleni lintver v napadalni drži s privzdignjenimi netopirastimi perutmi in enkrat zavitim puščičastim repom tako, da se s kremplji oklepa druge in četrte cine.

Zastava ima vertikalno in horizontalno različico.

Izdelavo zastav v Mestni občini Ljubljana so nam zaupali:

 • Mestna občina Ljubljana
 • Univerza v Ljubljani
 • Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani
 • Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani
 • Geodetska uprava RS
 • Osnovna šola Livada
 • Osnovna šola Trnovo
 • Osnovna šola Prule
 • Osnovna šola Poljane
 • Srednja Lesarska šola Ljubljana
 • Srednja zdravstvena šola Ljubljana
 • Srednja šola za gastronomijo in turizem Ljubljana
 • Srednja upravno administrativna šola Ljubljana
 • Knjižnica Prežihov Voranc
 • Upravna enota Ljubljana
 • Dom starejših občanov Ljubljana Vič Rudnik

Comments are closed.